خدمات ما

فروش

جهت خرید انواع سل کانتر و دستگاه هورمون وایداس با شرکت تماس حاصل فرمایید.

سرویس و خدمات پس از فروش

ما مفتخریم که دستگاههای شما را با کیفیتی متفاوت پشتیبانی خواهیم کرد.

دستورالعمل و نحوه کار و نحوه نگهداری دستگاه

SYSMEX KX21

VIDAS

AUDICOM ISE

MINDRAY BS 200

MINDRAY BS 380

مشاوره فروش

حتما قبل از فروش و یا خرید دستگاههای آزمایشگاهی خود نظیر سل کانتر های سیسمکس و دستگاه هورمون وایداس با مشاورین ما صحبت کنید.

کیت و لوازم مصرفی

برای تهیه کیت و لوازم مصرفی با همکاران ما تماس بگیرید.

ریفربیشد

انجام سرویسهای کامل و ریفر دستگاهها با استفاده از بهترین قطعات مصرفی در محل شرکت توسط نیروهای آموزش دیده انجام میپذیرد.