مواد و لوازمات مصرفی

امروزه ارسال همراه با کیفیت بسته بندی و توام با سرعت کیتهای آزمایشگاهی وجه تمایزی است که آزمایشگاه ها را به سمت شرکتهایی سوق میدهد که این مهم را رعایت کرده و سرلوحه خود قرار میدهند. شرکت گیتا نیک طب تمام سعی خود را بر آن داشته است که با رعایت نمودن پرو تکلهای مورد نظر ارسال سفارشات را تا حد ممکن سریع بدست مشتریان محترم برساند.

جهت سفارش انواع ملزومات مصرفی آزمایشگاهی با ما تماس بگیرید.

انتخابی بی نظیر

شرکت گیتا نیک طب در زمینه انواع کیت های هورمونی و بیوشیمی و مواد مصرفی نظیر انواع سر سمپلرها و انواع کاپها و …آماده ارائه خدمات به جامعه محترم آزمایشگاهیان می باشد.